ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Martina Pekárková, MBC

advokátka a zapsaná mediátorka

členka Unie rodinných advokátů
cropped-spravedlnost-nebo-láska_01A1.jpg

Ceník

Kolik zaplatíte?

Naše ceny jsou férové. Pracujeme za odměny stanovené příslušnými vyhláškami, neúčtujeme smluvní a nadstandardní přirážky, zohledňujeme tíživé osobní situace.

Při stanovení cen našich služeb se opíráme o advokátní tarif (vyhl. č. 177/1996 Sb.) a o vyhlášku o zkouškách a odměně mediátora (č. 277/2012 Sb.)

Neúčtujeme žádné zvláštní přirážky, nebo tzv. „smluvní odměny“ v řádu násobků tarifu.

Můžeme se spolu dohodnout na hodinové sazbě, předem stanovit pevnou částku za celou službu, nebo částku vypočítat podle učiněných úkonů právní pomoci.

Vždy ale budete seznámeni s cenou našich služeb nebo se způsobem jejího stanovení předem, nejčastěji při prvním osobním jednání.

Orientačně 

Započatá hodina právního poradenství a se pohybuje podle náročnosti od 2000,- do 2500,- Kč.

Soudem nařízené první setkání s mediátorkou  stojí Kč 400,- . První setkání s mediátorkou není součástí mediace, trvá přibližně 15 minut a slouží k tom, aby se na základě rozhovoru s mediátorkou strany rozhodly, zda chtějí svou věc řešit mediací a zda si jako mediátorku zvolí Mgr. Martinu Pekárkovou, MBC.

Mediace samotná začíná podpisem smlouvy o mediaci a  plynule navazuje na první setkání s mediátorkou. Vlastní mediace stojí Kč 2000,- za započatou hodinu a je zvykem, že náklady mediačního setkávání platí strany napůl. Účastníci mediace se ale mohou dohodnout na jiném rozložení úhrady mezi sebe.

Pokud k nám přijdete na jednorázovou právní kozultaci, zaplatíte Kč 2000,- za napočatou hodinu.

Jsme plátci DPH, které není zahrnuto ve výše uvedených sazbách.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one